СҰЛТАН

«С»-дан бастап оқысаң,

Ел ағасы сұлтанмын.

«Ұ»-дан бастап оқысаң,

Табандағы ұлтанмын.

Болғанша өзге ел сұлтаны,

Бол еліңнің ұлтаны.

САБАҚ

«С»-дан бастап оқысаң,

Оқитұғын сабақпын.

«Б»-дан бастап оқысаң,

Ру аты Абақпын.

Қасқыр аулар үй, білгін

Ескі мәні Абақтың.

Білдің мәнін Абақтың,

Жақсы оқы енді сабақты.

БАҚША

«Б»-дан бастап оқысаң,

Жұрт серуендер бақшамын.

«А»-дан бастап оқысаң,

Ел ырысы – ақшамын.

Алып билет ақшаға,

Кірген жақсы бақшаға.

АБАЙ

«А»-дан бастап оқысаң,

Абай атаң атымын.

«Б»-дан бастап оқысаң,

Бай болам, бар асылым.

Абайлатам тағы да

Талай істі жасырын.

Ұқсау үшін Абайға,

Алды-артыңды абайла.

ТЕҢ

«Т»-дан бастап оқысаң,

Атқа теңдер тең болам.

«Е»-ден бастап оқысаң,

Кереметтегі ең болам.

Ел теңдігі һәм тағы,

Теңдік белгі мен болам.

Келсе мықты ең болғың,

Барлық істе тең болғын.

БІЛІМ

«Б»-дан бастап оқысаң,

Білім болам алатын.

«І»-ден бастап оқысаң,

Артқа іліммін қалатын.

Жақсы білім алғаның,

Артқа ілім боп қалғаның.

ШАҚ

«Ш»-дан бастап оқысаң,

Дәп-дәлдегі шақ болам.

«А»-дан бастап оқысаң,

Түстің түрі ақ болам.

Дәл шақтап ки киімді,

Ақтап ұста үйіңді.

ТОН

«Т»-дан бастап оқысаң,

Киетұғын тон болам.

«О»-дан бастап оқысаң,

Сан түріндегі он болам.

Кисең-дағы тон жаман,

Алдан көрін он қадам.

«Балдырған» журналы, №5
Мамыр, 2018

 

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді жазыңыз
Аты-жөніңіз